Պատասխանատու թիմ

Ֆենոլային տախտակի որակի հսկողությունն իրականացվում է յուրաքանչյուր հղումով

11

Ֆենոլային խեժի նախածննդյան հայտնաբերում

4

Արտադրության մեջ ֆենոլային տախտակի բնութագրերի հաստատում

32311

Ֆենոլային տախտակի հետարտադրական չափագրում

122222

Ֆենոլային տախտակի կատարողականի խմբաքանակային փորձարկում

13

Ֆենոլային տախտակի կատարողականի խմբաքանակային փորձարկում

14

Ֆենոլային տախտակի կատարողականի խմբաքանակային փորձարկում

15
116